top of page
  • รูปภาพนักเขียนรินดาสอนสร้างธุรกิจจากที่บ้าน

สมการสร้างรายได้แบบมั่นคง

อัปเดตเมื่อ 4 ก.พ. 2566

พูดถึงเรื่องความมั่นคง คงให้คำนิยามที่แตกต่างกัน เพราะความต้องการแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนอาจบอกว่ามีเงิน 100 ล้านบาท บางคนอาจบอกว่ามีเงินใช้ยามเกษียณก็เพียงพอแล้ว ความต้องการของแต่ละคนไม่เท่ากัน

สมการสร้างรายได้อย่างมั่งคั่ง Passive Income
รายได้จะแปลผันไปตามทักษะที่ท่านมี

รายได้จะผันแปรไปตามทักษะที่ท่านมี เราจะสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไร

ความมั่งคั่ง = คุณค่า + พลังทวี (Cr.Money summary)


คุณค่า (Value)

คือความสามารถของเราที่เป็นประโยชน์กับคนอื่น เป็นที่ต้องการของคนอื่น หรือช่วยเหลือคนอื่นได้ไม่ว่าในมิติใด ๆ เช่น ถ้าเป็นสายงานประกันภัย ได้แก่การให้คำปรึกษาการทำประกันภัย การแนะนำการทำประกัน การให้คำปรึกษาการเครมประกัน การทำอาหาร การมีแอปพลิเคชั่นที่ช่วยให้คนใช้ประโยชน์ การทำบัญชี เป็นต้น


โดยเริ่มต้นอาจไม่ต้องถึงกับเป็นเลิศ (ของแบบนี้มันพัฒนากันไปเรื่อยๆได้) แค่เริ่มแก้ปัญหาให้คนอื่นได้ ทำให้คนท้องอิ่ม ฟังเพลงที่คุณร้องแล้วหย่อนใจ ซอฟต์แวร์ที่ท่านคิดช่วยทำให้คนทำงานได้เร็วขึ้น หรือคนทำบัญชีไม่เป็น ได้รับคำแนะนำหรือบริการทำบัญชีจากท่านได้อย่างถูกต้อง และได้รับคำปรึกษาด้านการทำประกันภัย ความคุ้มครองของ พรบ. ประกัน แค่นี้ก็ถือว่าเริ่มมี "คุณค่า" แล้วพลังทวี (Leverage)

คือ อะไรก็ได้ที่ทำให้ "คุณค่า" ของเราได้รับการรับรู้ในวงกว้าง โดยมีผลลัพธ์สำคัญคือ ช่วยเหลือคนได้มากขึ้น แก้ปัญหาได้มากขึ้น ท่านมีคุณค่ามากขึ้น เช่นเมื่อเราเป็นคนที่มี คุณค่า สามารถส่งต่อความมีคุณค่าของเราให้กับบุคคลอื่น ยกตัวอย่าง รินมีความรู้เรื่องประกันภัย สอนสมาชิกหรือท่านใดที่ต้องการมีความรู้ด้านประกันภัย มีรายได้ ช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้น

พลังทวี (Leverage) มีอยู่ในธุรกิจเครือข่าย (Network Marketing) โดยการสอน ส่งต่อความสำเร็จให้กับสมาชิกในทีม นอกจากนี้พลังทวียังอยู่ในการตลาดออนไลน์ เพราะท่านโพสต์ 1 ครั้งมีคนเห็นเป็นหลักพัน หลักหมื่น

Comments


bottom of page